PRIVACY

Pivacyverklaring

Freutel & van de Wiel Artworks ( V.O.F. ) – www.sneltekenaars.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring. Via onze website www.sneltekenaars.com en in onze bedrijfsvoering worden persoonsgegevens verzameld, verwerkt en tijdelijk opgeslagen. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot voornamelijk persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Freutel & van de Wiel Artworks is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en bewaartermijn. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. U kunt contact opnemen met ons voor vragen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-10-2018 / 18:00 u

Persoonsgegevens die wij verwerken

Freutel & Van de Wiel Artworks verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij aanvragen, contact en opdracht:

Website contact formulier, email, telefoon, sms, communicatie applicaties en social-media berichten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens - Telefoonnummers
- E-mailadres - Website - Social Media posts en Direct Messages, communicatie applicaties - Foto’s ten behoeve portret karikatuur of portret cartoon opdracht - Foto en video verslag van live optredens als sneltekenaar, karikaturist of cartoonist - Bank en betaalgegevens - KvK en fiscale gegevens bij zakelijke opdrachtgevers
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Freutel & Van de Wiel Artworks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om onze diensten te verlenen en uw bestellingen aan u te leveren
- U een overeenkomst of opdracht bevestiging en factuur te sturen - - U informatie en offertes van onze dienstverlening te sturen op uw verzoek
- U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Uw betaling wordt geregistreerd in onze financiële administratie

Freutel & Van de Wiel Artworks verwerkt uw persoonsgegevens in contract, opdrachtbevestiging en factuur wegens de wettelijke administratie en belastingplicht van onze onderneming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Freutel & Van de Wiel Artworks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Naam, adres, woonplaats - 7 jaar voor onze fiscale boekhouding
Telefoonnr., e-mail, website - 7 jaar voor onze fiscale boekhouding Bank- en betaal administratie - 7 jaar voor onze fiscale boekhouding Webbrowser geschiedenis wordt na 1 jaar gewist
Foto’s voor karikatuur, portret en cartoon opdracht - 5 jaar inzake garantie, service, promotie, portfolioarchief en -inzage en werkarchief. Foto’s en video verslag van live optreden als karikaturist, sneltekenaar, cartoonist – 5 jaar werkarchief. Voor portfolioarchief, portfolioinzage, promotionele publicatie en reclame.

Foto’s en films van personen die herkenbaar in beeld zijn, worden alleen openbaar gepubliceerd met schriftelijke toestemming van de fotografisch afgebeelde persoon in kwestie of overeengekomen in onze contractvoorwaarden. Wilt u uw publicatie toestemming veranderen of intrekken, geen probleem, neem contact op met

Delen van persoonsgegevens met derden

Freutel & Van de Wiel Artworks verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij boeking en opdracht delen wij uw gegevens in overeenkomsten en facturen met onze accountant voor controle van en belastingaangifte over onze boekhouding. Met onze accountant hebben wij een verwerkingsovereenkomst met strikte doelomschrijving met betrekking tot persoonsgegevens. Met onze webdesigner delen we foto’s, portret karikatuur en portret cartoon tekeningen die op onze website staan of aangepast dienen te worden. Naam, locatie, evenement en opdracht worden alleen met schriftelijke toestemming vermeld bij openbare publicatie. Met onze webdesigner hebben wij ook een AVG gegevens verwerkingsovereenkomst. In onze website zijn social-media-buttons (links) opgenomen van Twitter, Facebook en Youtube.

Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Bij uw openbare of DirectMessage reacties of tekstberichten via deze socialmedia gelden de AVG privacyvoorwaarden van die betreffende applicaties-websites-bedrijven.

Uw persoonsgegevens die u invult op ons website -contactformulier zijn niet openbaar zichtbaar op internet.

Cookies, of vergelijkbare ICT technieken

1e partij ICT technologie
www.sneltekenaars.com gebruikt alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

3e partij ICT technologie en websitekoppeling
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van social media weblinks, buttons, ingebouwd en met onze website zijn verbonden. Zoals social-media buttons van Big DataTech Bedrijven: Twitter, Facebook, Youtube (Google), Blogger (Google). Als u onze website bezoekt activeert u direct of indirect cookies van deze 3e externe Big Data-Tech partijen. Wij hebben daar geen controle op. Wij kunnen niet garanderen dat deze grote derde partij Data Tech Bedrijven op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze Data Tech Bedrijven te lezen alvorens van hun websitelinks en buttons gebruik te maken via onze website.

www.sneltekenaars.com gebruikt geen Google Analytics en geen Facebook Pixel Track & Trace techniek om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor statistische analyse, website optimalisatie, advertentie verkoop of doelgroep marketing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Freutel & Van de Wiel Artworks neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat Freutel & Van de Wiel Artworks daar zelf controle over heeft.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Freutel & Van de Wiel Artworks neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan van uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of u toestemming wilt wijzigen neem dan contact op met ons via telefoon of email

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, op te vragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Freutel & Van de Wiel Artworks. U hebt recht op persoonsgegevens overdracht. U kunt bij ons een verzoek indienen om de uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een digitaal bestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen, opmerkingen, klacht indienen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring een vraag, opmerking of klacht heeft inzake uw privacy neem dan contact met ons via of telefoon. Indien u meent dat Freutel & van de Wiel Artworks een fout heeft gemaakt inzake uw privacy, dan kunt u een klacht indienen bij ons. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen, u horen omtrent uw klacht en een beslissing nemen over uw klacht, deze aan u voorleggen en uw klacht het liefst oplossen met en voor u. Indien u meent dat uw klacht dan nog niet naar tevredenheid is behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse privacy autoriteit : Autoriteit Persoonsgegevens.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Freutel & Van de Wiel Artworks wil u wijzen op uw rechten en de mogelijkheid die u heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tipons
AVG - GDPR (EU) Per 25 mei 2018 geldt wettelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vragen en contact

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring een vraag, opmerking of klacht heeft inzake uw privacy, neem dan contact met ons via of telefoon:

Freutel & van de Wiel Artworks (V.O.F.) – www.sneltekenaars.com
Oost-Peterstraat 23, 6822 AD Arnhem - Nederland - EU
T +31263516578
Hugo Freutel +31611367077 , Marion van de Wiel +31655395652