ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene voorwaarden gelden voor al onze optredens als sneltekenaar, karikaturist, cartoonist, illustrator, workshop-begeleider live op locatie alsmede bij studiowerk. Specifieke voorwaarden gewenst? Neem contact met ons op, we kunnen samen met u onze voorwaarden specifiek op maat aanpassen. Per opdracht, per klant of vaste klantrelatie. De overeengekomen voorwaarden worden vastgelegd of bijgevoegd in een contract bij boeking. Update: juli 2020 – www.sneltekenaars.com

1. U kunt een optie reserveren in onze agenda voor een optreden, workshop als karikaturist of cartoonist

U kunt kosteloos en zonder verplichting tot boeking een optie reserveren op Marion en Hugo in onze agenda. Graag de datum van uw evenement, de regio, tijden en uw directe contactgevens aangeven voor optiecontrole, liefst per email. Bij andere aanvragen nemen wij contact met u op met de vraag of u wilt boeken, de optie wilt verlengen of de optie wilt annuleren. Als u geen besluit kunt nemen, afwezig of onbereikbaar bent, dan vervalt uw optie of uw optie verhuist naar een 2e plaats . Optie disclaimer: Aan opties kunt u geen boekingsrechten ontlenen. Opties zijn een vrijblijvende agenda service van ons.

2. U kunt een optie annuleren

U kunt ten alle tijden en zonder opgaaf van redenen een optie annuleren. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

3. Een optreden boeken

Na uw besluit tot boeking stellen Marion en/of Hugo een pdf-overeenkomst op ter bevestiging van de boekingsafspraak, die staat in onze agenda en waartoe beiden partijen zich middels een handtekening toe verplichten. Daartoe ontvangen wij graag de volgende gegevens van u: datum, tijden, locatie, opdrachtgever, contact- en factuuradres, contactpersoon ter plaatse. Een optreden met alle boekings gegevens kan ook schriftelijk worden vastgelegd in een email die wederzijds wordt bevestigd. Dat geldt dan ook als boeking.

4. Factuur en betalen

Na boeking via een contract of een bevestiging per mail sturen wij u een factuur circa 14 dagen voor de datum van het optreden per email. Betaling per bank is de standaard. Contante betaling op locatie tijdens optreden kan ook.

5. Een optreden binnen

Optredens binnen kunnen in principe onder alle omstandigheden plaats vinden. Echter niet naast of voor grote geluidsinstallaties of in het donker. Hugo en Marion kunnen verlichting meenemen, dan graag 220V nodig op locatie. Voor een digitale karikatuurshow is 220V nodig voor tekentablet, tv, printer en display met spot set-up. Aanvullend zijn onze COVID-19 voorwaarden van toepassing bij onze optredens binnen, zie punt 7.

6. Een optreden buiten

Een optreden buiten is mogelijk, maar alleen in overleg of overeengekomen met Hugo en Marion. Indien wij op papier of op een bierviltje tekenen, dan alleen bij een temperatuur van 15ºC tot 30ºC bij droog weer, met overkapping en op een droge beschutte plek. Papier is gevoelig voor luchtvochtigheid, dus ook bij overkapping kan buiten de luchtvochtigheid te hoog zijn.
Digitale optredens zijn mogelijk bij een temperatuur van 15ºC tot 30ºC, en alleen in regen- en winddichte tent. Onze digitale tablet en monitor zijn buiten te zwak qua contrast en lichtsterkte. Onze digitale elektrische apparatuur kan niet tegen regen, en onze set-up is niet stormvast. Elektriciteit 220 V is nodig voor een digitaal optreden. Aanvullend zijn onze COVID-19 voorwaarden van toepassing bij onze optredens buiten, zie punt 7.

7. COVID-19 voorwaarden

Hugo en Marion komen tekenen op feesten en events die zijn ingericht volgens de op het moment van het optreden geldende gezondheidsmaatregelen van de overheid, zoals bijvoorbeeld: voldoende afstand van de gasten, mogelijkheid tot 1,5 meter afstand van elkaar, verse lucht ventilatie (geen recirculatie), groepsgrootte-beperkingen, gezondheidsverklaring gasten of bezoekers. De opdrachtgever of eventmanager is verantwoordelijk voor het handhaven van deze COVID-19 beperkingen. Indien bij aankomst of gedurende het evenement blijkt dat er niet of onvoldoende aandacht is besteed aan deze COVID-19 gezondheidsmaatregelen zijn Hugo en Marion gerechtigd om ter plekke het optreden te annuleren, als condities niet te verbeteren of te handhaven zijn. Zie ook punt 8. Een boeking annuleren.

Omgekeerd verplichten Hugo en Marion zich om zich te houden aan alle op het moment van het optreden geldende gezondheidsmaatregelen van de overheid, zoals: voldoende afstand houden van bezoekers of gasten, terughoudend en aangepast in direct contact met gasten. Hugo en Marion komen niet optreden of stoppen bij eigen gezondheidsklachten zoals: verkoudheid, hoesten en/of koorts, vooraf of tijdens optreden. In overleg met opdrachtgever of klant. Zie ook punt 8. Een boeking annuleren.

8. Een boeking annuleren

Annuleren mét of zonder reden van overmacht voor particuliere opdrachtgevers (incl. btw)
Wij rekenen een annuleringsvergoeding van gemaakte onkosten bij annuleren van een boeking met of zonder een reden van *overmacht. Deze vergoeding bedraagt  € 90,- ( administratiekosten,  materiaalkosten, communicatietijd, kantoorkosten, agendareservering ).
Indien wij reiskosten hebben gemaakt rekenen wij € 1,- per gereden kilometer van Arnhem tot de boekings-locatie, enkele reis.

Annuleren mét reden van overmacht voor zakelijke opdrachtgevers (excl. btw)
Wij rekenen een annuleringsvergoeding van gemaakte onkosten bij het annuleren van boeking met een reden van *overmacht. Deze vergoeding bedraagt  € 90,- ( administratiekosten, gemaakte materiaalkosten, contract, factuur, communicatie, kantoorkosten, agendareservering ).
Indien wij reiskosten hebben gemaakt rekenen wij € 1,- per gereden kilometer van Arnhem tot de boekings-locatie, enkele reis.
Bij internationale boekingen rekenen wij o.a. reeds geboekte vliegtickets, treinkaartjes, autohuur, benzinekosten eigen auto, Hotel- of AirBnB reserveringen.

Annuleren zonder reden van overmacht voor zakelijke opdrachtgevers (excl. btw)
Indien een boeking zonder geldige (overmacht)reden wordt afgezegd rekenen wij een annuleringsvergoeding welke een percentage is van de afgezegde boeking. Deze percentages zijn:
binnen 0 en 14 dagen voor datum optreden ………….. 50% boekingsgage
binnen 15 en 30 dagen voor datum optreden……..…….. 40% boekingsgage
binnen 31 en 45 dagen voor datum optreden…………… 20% boekingsgage
binnen 46 en 60 dagen voor datum optreden…………… 10% boekingsgage

Bij internationale boekingen rekenen wij o.a. reeds geboekte vliegtickets, treinkaartjes, autohuur, benzinekosten eigen auto, Hotel- of AirBnB reserveringen.

Andersom verplichten wij ons onze contracten na te komen en kan de opdrachtgever vergoeding vragen met dezelfde percentages bij annulering zonder *overmacht reden of vervanging. Hugo en Marion zullen zich altijd inzetten om professionele vervanging te regelen voor de klant bij boekingsanulering (geen garantie noch verplichting tot vervanging).

Verplaatsing geannuleerde boeking naar andere datum: Bij reboeking, gage korting tot max. 25% gerelateerd aan de eerder ontvangen gage- en/of administratie- annuleringsvergoeding en conditioneel aan vergelijkbaar optreden ( locatie, aantal uren, type optreden, solo/duo)


  • overmacht: ziekte, sterfgeval in directe1e familiegraad, natuurramp, technische bouw- en installatie ramp, schade of storing . Bewijs van overmacht overleggen aan ons. Covid19 is geen overmacht meer, want een inmiddels bekend risico. Hugo en Marion zijn niet aansprakelijk voor covid19 of andere virusoverdracht.

9. Copyright, publicatie en delen

Live karikatuurtekenen, live cartooning en workshops
Voor eigen en intern gebruik kunt u ons fotograferen en filmen als evenementverslag. Naamsvermelding wordt op prijs gesteld bij delen of publiceren van foto en filmmateriaal van de optredens van ons waar wij in beeld zijn. Promotie of commercieel gebruik in openbare media van onze live prestaties als karikaturist, cartoonist of workshopbegeleider graag in overleg met ons. Hier hoeven geen extra kosten aan verbonden te zijn.
Wij maken tijdens eigen optredens als sneltekenaar, karikaturist of cartoonist mogelijk enige foto’s voor onze eigen portfolio, bijvoorbeeld als een persoon haar of zijn karikatuur portret toont aan toeschouwers voor een lach of bewondering. Wij vragen bij fotograferen toestemming vooraf aan de persoon in de karikatuur hoofdrol. Zeer incidenteel maken we een video-opname, dit onder dezelfde condities als foto-opnamen.
Ten alle tijden kunt u uw toestemming intrekken, aanpassen of verwijderen voor het maken of gebruik van de foto of video waarin u herkenbaar voorkomt. Lees onze privacyverklaring op onze website. Hugo en Marion houden uw vertrouwelijke vergadering, bijeenkomst, workshopinhoud en cartoons vertrouwelijk op uw verzoek.